ความสลิ่มอ่ะเนอะ ขอให้คนที่ถูกเพื่อนฆ่ามาคุ้มครองลูกหลานเพื่อน 😂

#thailand

thumb_up15thumb_downchat_bubble