ถ้าจะรังแกกำจัดศัตรูทางการเมืองยังไงด้วยวิธีสกปรก ไม่เป็นไร กูจะอดทนรอวันที่กษัตริย์และเผด็จการขึ้นศาลประชาชนและถูกติดสินอายัดทรัพย์สินทั้งหมด ไม่ว่าจะทรัพย์นั้นจะสืบทอดไปยังรุ่นลูกหลานก็ตาม (กำหมัดรอ)
thumb_up19thumb_downchat_bubble1