534. ความจงรักภักดีและกตัญญูไม่ได้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนดีนะ ถ้าคุณจงรักภักดีกับคนเลว ทำดีตอบแทนฆาตกร คุณเป็นคนชั่ว คนเลว และคนเหี้ยด้วยค่ะ
thumb_up6thumb_downchat_bubble