533. น้องรุ้งยิ่งอยู่ในเรือนจำนานเท่าไหร่ ยิ่งจะกลายเป็น Katniss Everdeen
thumb_up32thumb_downchat_bubble