งาน “90 ปี ชาตกาล จิตร ภูมิศักดิ์” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ลานประชุมกร ข้างหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันครบรอบเหตุการณ์ “โยนบก” ที่เกิดขึ้นในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ 67 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2496) #Thailand #Mindsth #thaipolitics #90ปีชาตกาล
thumb_up5thumb_downchat_bubble