ครุยที่สวมนั้นมาจากภาษี รถที่ขี่เงินใครให้หรูหรา ข้าวที่กินดินที่ย่ำบ้านงามตา ล้วนแต่เงินของมหาประชาชน

#thailand

thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ด้วยข้าว ด้วยแกงอ่อม หมูกระทะ​ ควันมิควันแล้วแต่ชนิดถ่าน

41 views · Oct 28th, 2020

ว่าซั่น

62 views · Oct 28th, 2020

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ด้วยข้าว ด้วยแกงอ่อม หมูกระทะ​ ควันมิควันแล้วแต่ชนิดถ่าน

41 views · Oct 28th, 2020

ว่าซั่น

62 views · Oct 28th, 2020