ครุยที่สวมนั้นมาจากภาษี รถที่ขี่เงินใครให้หรูหรา ข้าวที่กินดินที่ย่ำบ้านงามตา ล้วนแต่เงินของมหาประชาชน

#thailand

thumb_up9thumb_downchat_bubble