น้องมายด์เชือด

มาเชียร์ครับ ตอนนี้ผมด้อมน้องมายด์บอกเลย ทั้งความคิด การวางท่าที สีหน้าแววตา และวาทะ ผมยอมหมด งุ้ยยยย

thumb_up5thumb_downchat_bubble