น้องมายด์คือนิ่งมาก อ่อนน้อม และมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอเกินกว่าจะไปนั่งเสวนากับขยะเปียกอ่ะ
thumb_up10thumb_downchat_bubble