ยุบศาลลลล ลิสต์ไว้เลยรอบนี้ ตลก. ต้วไหนบ้าง ในรายชื่อที่ต้องโดนกิโยตินหลังประชาชนปฏิวัติ
thumb_up13thumb_downchat_bubble