531. อยากบอกทุกคนในราชวงศ์จักรีไม่ว่าจะมีอิสริยยศใด เลือกประเทศที่อยากไปอยู่เลยค่ะ สถาบันกษัตริย์และราชวงศ์จักรีสิ้นสุดแน่นอน เราคิดว่าอีกไม่นาน #ไปให้สุดหยุดที่พังทลาย
thumb_up14thumb_downchat_bubble1