530. ถ้าบอกว่าไม่แปลกใจกับผลการตัดสินของศาล ไม่ถือว่าดูหมิ่นศาลนะคะ ฉันแค่ไม่แปลกใจ เพราะเดาผลได้ตั้งแต่แรกแล้ว
thumb_up11thumb_downchat_bubble