"เราไปวัดเพื่อถ่ายรูปค่ะ" อย่าพยายามยัดเยียด คำว่า สายบุญ ให้เรา "เราไม่มีศาสนาค่ะ" อย่าสงสัย ว่าเราจะใช้ชีวิตในโลกนี้ยังไง "เสือก" จะเป็นคำพูดสุดท้าย หากยังมาเร้าหรือ วุ่นวาย และสงสัยอีก
thumb_up13thumb_downchat_bubble