ทั้งรีสอร์ต มีเราห้องเดียว ☹️ เมื่อไหร่จะจบสิ้นซักที อีไวรัส Made In China

thumb_up7thumb_downchat_bubble