ช่วงนี้โจรมันเริ่มออกมาโชว์ตัวแล้วนะ เริ่มออกมาเรื่อยๆ ให้ได้เห็นแหละ ซุ่มเงียบมาตั้งนาน แม่งก็นึกว่าดี ที่จริงแม่งก็คนดีปลอมๆ ...... ที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นแน่นอน 😎😎😎😎😎 สัตว์นรกในคราบมนุษย์ 🤔🤔🤔🤔🤔

thumb_up5thumb_downchat_bubble