อิเซตัน..ไปแล้ว..ตอนนี้ถึง..ห้างโตคิว..โบกมือลา..ทิ้งไทยถาวร..ญี่ปุ่นไม่เอาไทยแน่นอนแล้ว..!! ลาก่อนรัฐเผด็จการ..#mindsth #thailand

thumb_up18thumb_downchat_bubble