คดีหุ้นสื่อ ฯ 28 ตุลาคม 2563 ภูเบศว์ เห็นหลอด(อนาคตใหม่): ตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครเลือกตั้ง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ(อนาคตใหม่): ถูกสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ->ผิด->ไล่ออกจาก ส.ส. 32 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล: ไม่ถูกสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว->ไม่ผิด->ไม่ถูกไล่ออกจากการเป็น ส.ส.

thumb_up15thumb_downchat_bubble