จะปฏิวัติก็ลองดู คิดว่าคนจะไม่ต้าน ขอให้โชคดีนะ

thumb_up5thumb_downchat_bubble