เวลาโน้มน้าวใจให้สลิ่มเปลี่ยนความคิดต้องใช้ความอดทนสูงมากกว่าความลำบากมาทั้งชีวิต คือดันสุดเพดานก็ได้แค่เนี้ย...ปล่อยตาย
thumb_up15thumb_downchat_bubble2