นี่ชอบใส่สีเหลืองมาก อยากทวงคืนเสื้อสีเหลืองที่สุด ชอบโดยส่วนตัวไม่ได้ชอบเพราะเมิง กุใส่แล้วขับผิวดี อย่าสำคัญตัว
thumb_up15thumb_downchat_bubble