เราอยากรู้ว่าทำไมการชูนิ้วกลางใส่ขบวนเสด็จถึงเป็นความผิด? การชูนิ้วกลางสร้างความเดือดร้อนอะไร? ทำลายทรัพย์สินหรือร่างกายใคร? ไม่ใช่แค่กับขบวนเสด็จแต่กับทุกคน 🤔🤔🤔 #thailand #mindsth
thumb_up6thumb_downchat_bubble3