เสื้อเหลืองจัดกิจกรรม ใช้ธงคอสตาริกา นอภ.แจงประชาชนจัดกันเอง https://www.prachachat.net/politics/news-545291

thumb_up12thumb_downchat_bubble