ความผิดบางอย่างไม่ใช่ความชั่ว และความถูกบางอย่างไม่ใช่ความดี
thumb_up8thumb_downchat_bubble