เห็นจากในทวิตมา ทำไมทหารต้องออกมาทำอะไรแบบนี้ สรุปหน้าที่ทหารคืออะไรบ้าง ?

thumb_up9thumb_downchat_bubble