#เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี

@koiisnow รวมภาพมาให้ดู พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางมาบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน ณ โมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยสวมชุดไทยสีกลีบบัว ดูงดงามอย่างไทย Cr.Facebook- วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร #Thailand #Mindsth

thumb_up11thumb_downchat_bubble4