Nb Quốc Phong: Hôm qua, ngài Viện trưởng Viện KSND Tối cao trả lời một ai đó trên diễn đàn Quốc hội mà thấy buồn hơn cả chấu cắn. Ông ấy nói Vụ Thuận Phong làm phân bón giả chưa khởi tố ngay được không phải do Viện ông không muốn làm hoặc cố ý cho“chìm xuồng “ mà còn vướng một vài kết luận này nọ nên Viện muốn làm cũng không vội được. Tôi được biết , khi một ĐBQH chất vấn. Bộ KHCN đã ra văn bản trả lời. Và rồi từ tháng 7/2019 đến nay mà không có nổi một kết luận giám định tư pháp một vụ hàng giả bé xíu. Nó đã rõ như ban ngày, vậy mà ông Chu Ngọc Anh vẫn còn lên chức Thị trưởng Thủ đô thì không biết, với cả thành phố lớn này, ông sẽ làm sao “đánh vật “ nổi với cả ti tỉ thứ việc ? Nói rằng việc này không đáng “quan ngại “là tự nói dối mình. Tôi thì thấy lo cho ông và lo cho Chính phủ . QPh. https://m.thanhnien.vn/thoi-su/vien-truong-vksnd-toi-cao-vu-phan-bon-thuan-phong-khong-chim-xuong-1296689.html
thumb_up5thumb_downchat_bubble