"เป็นสิทธิของทุกคน ไม่ใส่ก็ได้ แต่ให้เขียนใบลาออก... 5555 ขรรมความคลั่งกับวิถีจงรักภักดีของฝุ่นใต้ตีน #mindsth #thailand

thumb_up12thumb_downchat_bubble