ถ้าบ้านมันพังเกินเยียวยาที่จะฟื้นฟู ก็แค่สร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม
thumb_up6thumb_downchat_bubble