มึงรู้ว่าทำผิดร้ายแรงถึงไม่กล้าตอบรับการปฏิรูปของประชาชนสินะ ป๊อด
thumb_up8thumb_downchat_bubble