Serduszko WOŚP, żonkil, sześciokolorowa tęcza, czerwona runa sig, sierp i młot, flagi czerwono-czarne, trzy strzały, „A” wpisane w okrąg. W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej symboli, po których mogę rozpoznać potencjalnego przeciwnika ideowego. To wiele ułatwia. Cieszę się. /kamil/
thumb_up7thumb_downchat_bubble