จงอธิบาย 10 คะแนน

1. ไม่ให้เด็กดูมือถือ​จะให้เด็กแบกทีวีมาดู? 2. ในห้องบอลรูม​กำลังเต้นซะซะซ่า หรือ แทงโก้?

thumb_up11thumb_downchat_bubble