ถ้ามีสติและสมอง สังคมคงจะดีและง่ายขึ้นกว่านี้เยอะ ไม่ต้องมาวุ่นวายจนเป็นบ้าปสด.ลดความเป็นคนมาถึงทุกวันนี้
thumb_up11thumb_downchat_bubble