ขอบคุณ​ครับ @heil_hidra

ขอให้ @heil_hidra​ และ @lunabryce​ จงรักกันนานๆ ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร มีลูกหัวปลีท้ายปลี เอ้ยผิดๆ มีลูกหัวปีท้ายปี มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง

thumb_up5thumb_downchat_bubble1