ไม่ว่าคุณจะรักชาติมากขนาดไหน อยากปกป้องสถาบันอย่างไร คุณก็ไม่มีสิทธิทำร้ายร่างกายผู้อื่น
thumb_up9thumb_downchat_bubble