มนุษย์ประเภท 18 มงกุฎลวงโลก นักแหกตาต้มตุ๋นแบบ ตูน / บิณฑ์ ก็จะไม่ได้ debut แจ้งเกิด เพราะไม่มีขอนไม้ผุๆให้เห็ดเมาพิษพวกนี้งอกโผล่ขึ้นมาหลอกลวงใคร หมดหนทางทำมาหาแดกโดยใช้ความเป็นพ่อพระบังหน้า เท่าๆกับที่หน่วยแพทย์ พอ.สว. โง่ๆ และถุงยังชีพพระราชทานโง่ๆก็จะไม่ได้ซีน แล้วเอามาใช้ลำเลิกบุญคุณ, ทวงบุญคุณเช้าเย็นไปอีก 10 ชาติก็ไม่จบสิ้น. #MindsTH #Thailand

thumb_up14thumb_downchat_bubble