พายุมาหนักมาก ข้าวที่ชาวนาจะเริ่มได้เก็บเกี่ยวกันคือพังหมด ล้มหมดแน่ ผลผลิตภาคเกษตรมีปัญหาหนักแน่นอน แล้วยิ่งไอ้ห่ารัฐบาลชุดนี่คือยิ่งหมดหวังกับการเยียวยาเลย ปีห่าๆจริงๆ
thumb_up16thumb_downchat_bubble