#สาธารณะรัฐไทย อ้างหน้าด้านๆ รัฐประหารเพราะบ้านเมืองวุ่นวาย ไอ้ที่สร้างความวุ่นวายพวกมึงทั้งนั้น แกนนำสร้างความวุ่นวายมีตำแหน่งกันทุกราย ไอ้ห่า
thumb_up7thumb_downchat_bubble