สลิ่มอับแสงในยุคที่สถาบันกษัตริย์สั่นคลอนและจะถูกลดทอนลงถ้าไม่ปฏิรูป อดีตที่กำลังวิ่งไล่ ความจริงที่หลีกหนีไม่ได้ น่าสมเพชพวกสลิ่มและกษัตริย์นิยมที่ต่อสู้อย่างโง่เขลา เพราะมันหมดยุคกษัตริย์นิยมแล้ว
thumb_up22thumb_downchat_bubble