ว่าฝั่งนี้หยาบคาย แต่ฝั่งนู้นไม่ทำตามเอะอะ​ตบด่าหยาบด้วย คุณพรี่ย้อนแย้งอีกแล้วนะ
thumb_up7thumb_downchat_bubble