TÌNH TOÁN HỌC. (Thơ vui nha mọi người. Tui hong biết gì về toán, chỉ chôm mấy từ trong sách toán ra viết bậy vậy thôi à nha.) Khi đã yêu thì không hề định nghĩa Chẳng bao giờ có "Công thức yêu đương" Ta tự yêu và ta tự vấn vương Những hằng số luôn hóa thành vô nghiệm. Khi đã yêu đừng bao giờ tìm kiếm Câu trả lời cho ẩn số con tim Có hình chiếu thì nó vẫn lặng im Và đôi khi đi qua đường phân giác. Khi đã yêu thì ta thường nghĩ khác "Pi ta gô" chưa chắc đúng đâu à! "Ơ cờ Líc" làm ơn biến đi nha "Lô Bét Chét Ky" chỉ là cây đinh rỉ. Vứt cả những định đề không suy nghĩ Kệ "Đen ta" hay S, hoặc P Ta âm thầm lặng lẽ vẽ đường D Để tiếp tuyến với em ta mới chịu. Nói vậy thôi chứ ta đây cũng hiểu Cos yêu thương em lại ở phía sin (*) Em vẽ thêm đường phân giác một mình Là ta biết mình không hề đối xứng. Những chữ trong ngoặc kép: Pythagoras (Pytago) - Euclid - Lobachevsky - Delta. (*) Đúng ra là cos đối - Sin bù.
thumb_up6thumb_downchat_bubble2