สหรัฐ..เริ่มจะไม่ทนกับพวก..มินเนี่ยนคลั่งสถาบัน..!! บิดเบือนใส่ร้ายคนไทยด้วยกัน..ไม่พอ..ลามไปถึงอเมริกา #mindsth #thailand

thumb_up31thumb_downchat_bubble