ว่าจะไม่ดูคลิปที่อีป้าตบเด็กแล้วเชียว กลัวดูแล้วของขึ้น
thumb_up5thumb_downchat_bubble