ที่ว่าคนอื่นเขาโกงน่ะ แต่เขาตรวจสอบได้นะเฮ้ย แต่มึงตรวจสอบไม่ได้ เลยบอกว่าไม่โกง ....?
thumb_up13thumb_downchat_bubble