อย่าเสียเวลาไปเถียงกับสลิ่มเรื่องภาษี เพราะภาษีที่ดิน/อาการบ้านเรือน ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะไม่ใช่ภาษีอีกต่อไป ภาษีที่สลิ่มคิดก็คือ ภาษีรายได้อย่างเดียว
thumb_up25thumb_downchat_bubble