หลังมีเหตุ..ตบเด็กหญิง..ไม่ยืนเคารพธงชาติ..ตามคำชักชวนทั่วประเทศของ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ #mindsth #thailand

thumb_up18thumb_downchat_bubble