'ปดิพัทธ์' เรียกร้องรัฐสภาเปิดกว้างคุยเรื่อง 'ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์' ปิดหูปิดตาเยาวชนไม่ได้แล้ว

"ปดิพัทธ์" เรียกร้องรัฐสภากล้าหาญและเปิดกว้างคุยเรื่อง "ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์" ชี้ต้องเอาทุกข้อเสนอมาถกในพื้นที่ปลอดภัย - พาประเทศออกจากวิกฤต เชื่อส่งผลดีกับสถาบันกษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในโลกสมัยใหม่ ที่ผ่านมาใช้มาตรการรุนแรงต่อผู้เรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่การชุมนุมก็ยังมีต่อไปทั่วประเทศ ปิดหูปิดตาเยาวชนไม่ได้อีกแล้ว 27 ต.ค.2563 ทีมสื่อสารพรรคก้าวไกล รายงานว่า ที่อาคารรัฐสภา ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.จังหวัดพิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ร่วมอภิปรายในญัตติการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยวิสามัญ ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชแผ่นดิน โดยระบุว่า จากที่ได้ฟังการอภิปรายมา สมาชิกรัฐสภาหลายคนเชื่อในกระบวนการของรัฐสภาว่าจะสามารถนำเรื่องข้อเรียกร้องของประชาชนมาพูดคุยกันอย่างอดทนและมีวุฒิภาวะได้ รวมทั้งยังเชื่อกันด้วยว่าทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ถ้าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าไม่ต้องการความวุ่นวาย ป้องกันการกระทบกระทั่งที่จะนำมาซึ่งความสูญเสียของพี่น้องประชาชน จึงขอเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และใช้กลไกของรัฐสภาและเครื่องมือในระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดเพื่อทั้งฟังเสียงของประชาชนและทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรไปพร้อมกัน Cr.Prachathai #thaipolitics #Thailand #Mindsth #ประชุมรัฐสภา

thumb_up11thumb_downchat_bubble