"ความพ่ายแพ้ จะอยู่กับเราแค่ชั่วคราว แต่ถ้าเรายอมแพ้ มันจะอยู่กับเราอย่างถาวร" - Marilyn Vos Savant- Good morning ขอให้มีความสุขกับอีกวันและเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะ🌹 Photo by: Jo Jo #Minds #Morning #Life

thumb_up8thumb_downchat_bubble