HAI ĐỨA GIẬN NHAU! Buổi chiều vợ chồng giận nhau, không ai nói với ai lời nào... Buổi tối đi ngủ mỗi người quay mỗi phía, khuya khuya anh chồng muốn quá mà ngại, bèn nghĩ ra một cách. Anh ta đặt tay vào đúng chỗ mà mọi ngày vẫn đặt xong hỏi: - Cái này của ai? Cô vợ giả vờ ngủ nên im lặng không thèm trả lời. Anh ta lại hỏi: - Cái này của ai đây? Vẫn im lặng... Anh ta hỏi to hơn: - Cái này của ai đây ta? Cô vợ vẫn vờ ngủ! Anh ta liền ngồi ngay dậy cười bảo: - Không có ai nhận thì mình làm tý cho đỡ ghiền vậy... Cô vợ phì cười... Và thế là bao giận hờn tan hết... - 😂😂😂!

thumb_up28thumb_downchat_bubble3