ลุงวัชจัง (วชิราลงกรณ์) กำลังจะได้เป็นสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อน อาจจะต้องย้ายกระโปกไปอยู่ Zürich แทน. #MindsTH #Thailand #ThaiKönig #Deutschland

thumb_up10thumb_downchat_bubble