- อั่งอั๊ง อ่านหนังสือจิตวิทยา ปรัชญาตั้งแต่เด็ก - เริ่มสนใจการเมืองโลกตั้งแต่ ป.6 และเทคคอสเพื่อศึกษา ดังนั้นจะบอกว่าสนใจการเมืองเพราะ ธนธ ไม่จริง ศึกษามานานมากและไม่เคยบอกอาว่าสนใจเรื่องนี้ - อยากเป็นทนายสิทธิมนุษย์ชน แต่พอมามองการเมือง ระบบยุติธรรมในประเทศนี้มันไม่น่าเชื่อถือ เลยบอกว่าการเมืองประเทศนี้มันไม่เอื้อให้เด็กได้ทำตามฝันเลยต้องออกมาเรียกร้องระบบที่ดีกว่านี้ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตัวเองแต่เด็กคนอื่นก็คงคิดคล้ายๆกัน เพื่ออนาคตของตัวเอง -ที่ออกมาพูดออกมาปราศรัยเรียกร้องความเท่าเทียมก็เพื่ออนาคตของตัวเอง เวลาขึ้นเวทีตัวเองก็เหมือนพูดกับกำแพง คนฟังหน้าเวทีเขาน่าจะเห็นด้วยกับผู้ปราศรัย แต่คนที่เราต้องการคุยด้วยจริงๆคือคนที่ถืออำนาจในสภาต่าง https://youtu.be/PsFojuR4Bqw #mindsth #thailand
thumb_up16thumb_downchat_bubble