คลิปอีป้าตบเด็ก​ แสดงให้ถึง​ infanticidal​ ลัทธิ​บูชาจนคลั่ง​จนสร้าง​ abuse กับคนรอบข้าง​โชว์ความเก๋า​เป็นผู้ใหญ่​ แต่ไม่แยกแยะสติ​สัมปชัญญะ​ของตัวเอง​
thumb_up14thumb_downchat_bubble